Recollida de enseres 2024

O vindeiro luns día 22 de abril procederase á recollida de enseres

Se deberán colocar nun único punto en cada pobo, tendo en conta que este lugar debe ter acceso apropiado para un camión de dous eixes de 22m3

A fin de evitar o depósito indiscriminado de material, infórmase que só se recollerán: Móbeis, colchóns, somieres, lavadoras, neveiras, cociñas (tamén de ferro), táboas, cerramentos de eidos, xaulas, televisores, microondas, e ordenadores.

Non depositen porque NON se recollerán: Materiais de construción e obra, plásticos industriais, inodoros, lavabos, portas, ventás, persianas, cristais, aceites, pinturas, neumáticos, desguaces de coches, utensilios de labranza, rodas, roupa, basura orgánica, plasticos pequenos e caixas de zapatos.

Os enseres deberán depositalos a véspera do día da recollida, e AVISAR NO CONCELLO para comunicarllo a empresa responsable.