Servizos municipais

Coñeza os Servizos do Concello de Esgos

O Concello de Esgos conta cunha ampla gama de servizos municipais a disposición dos nosos veciños co obxectivo de cubrir todas as necesidades dos veciños e veciñas, dende os pequetos, ata os máis maiores.

Centro Médico

Centro Médico de Esgos

Centro Médico

Centro de Urxencias de Maceda

Centro da Terceira Idade

A Actividade comezou a día 1 de Maio de 2013 cuncha capacidade de 57 prazas residenciais máis 22 prazas no Centro de Día.

Pode ver todas as actividades que se realizan na Residencia de Maiores na súa páxina de Facebook.

Centro de Maiores de Esgos

Organismos Oficiais

Casa do Concello de Esgos

Concello de Esgos

Cuartel da Garda Civil

Oficina Información San Pedro de Rocas

Asociacións

Listaxe de todas as asociacións as que pode pertencer dentro do Concello de Esgos

 • Dirección: 32720 – O Pinto, Esgos (Ourense)

A asociación cultural «As Laxas» nace en decembro de 1998. O fin co que se forma é de promoción, formación, integración social e desenvolvemento comunitario da localidad, sen interese lucrativo algún. Dentro desta asociación atópase a Escola de Gaitas do Concello de Esgos e coma consecuencia desta escola nace a Banda de Gaitas do Concello de Esgos. A escola de Gaitas trata de recuperar a tradición musical Galega a través dun grupo de profesores que semanalmente imparten clases de gaita, pandeireta e percusión a un grupo importante de mozos.

En canto á Banda de Gaitas do Concello de Esgos, leva máis de quince anos difundindo e promocionando a cultura galega tanto a nivel provincial, autonómico e incluso nacional. Dende a súa formación as actuacións son innumerables, algunhas das máis destacadas tiveron lugar en Portomarín, Silleda, Monterroso, Madrid, Valladolid, San Sebastián, Portugal, etc.

Na actualidade a Banda de Gaitas atópase na primeira división dentro da Federación Galega de Banda de Gaitas.

Esta asociación foi constituida ó 23 de marzo de 2004. O seu Nº de rexistro é o 2004/007155-1(OU), no Rexistro Provincial de Asociacións da Consellería de Xustiza.

Trátase dunha asociación sin ánimo de lucro, sin motivacións políticas e totalmente gratuita. A principal motivación para a constitución desta asociación foi que os agricultores da Comarca de Esgos poideran contar en exclusiva cun técnico agrícola subvencionado pola Administración Autonómica e pagado por ésta.

Este técnico, ademáis de asumir as tarefas de asesoramento ós socios, deberá encargarse da súa coordinación para o seguimento dun programa técnico de defensa contra plagas e enfermedades das hortas e frutais, e tamén impartirá cursos de formación (todos eles totalmente voluntarios e gratuitos).

 • Dirección: Esgos (Ourense)

A asociación de mulleres rurais «Os picotiños», constitúese a comezos do ano 2003.
Os seus fins principais son:

 • Promoción cultural,social económica e laboral da muller do medio rural.
 • Promoción da igualdade entre homes e mulleres.
 • Atención e axuda ás persoas da terceira idade.
 • Promoción de actividades formativas e culturais para mozos.
 • Actividades encamiñadas á formación e ocupación do tempo libre da xuventude.

Cada ano programan diferentes cursos, visitas e charlas informativas.

 • Dirección: A Cernada. 32720, Esgos (Ourense)

A asociación creouse no ano 2005, e os seus fins entre outros son:

 • Desenvolver e defender os dereitos dos veciños do lugar de A Cernada (Esgos).
 • Organización e administración das festas patronais do pobo de A Cernada.
 • Regular e controlar o uso da traída de auga do manancial propiedade do pobo, sito na finca propiedade de Carmen Blanco Gómez
 • Desenvolver actividades de todo tipo encamiñadas a cubrir as necesidades dos asociados, así como as dirixidas a conseguir recursos para cumprir os fins fundacionais.
 • Dirección: 32720 – Lobaces, Esgos (Ourense)

A asociación de veciños de Lobaces constitúese o día 1 de novembro de 1998, fixando a súa sede social en Lobaces (Esgos)

Dende a súa creación os seus fins son os seguintes:

 • Promoción cultural, social, económica e laboral da muller no medio rural.
 • Promoción da igualdade entre homes e mulleres.
 • Atención e axudas ás persoas da terceira idade.
 • Promoción de actividades formativas e culturais para xóves, con creación dunha rama xuvenil.
 • A administración, mantemento, búsqueda ou aumento de manantiais de auga da traida.
 • Atender as necesidades sociais de cantos integran esta asociación, no referente a urbanismo, construcción de accesos, protección do medio ambiente, etc.
 • Esixir información detallada das obras a realizar na zona que abarca esta Asociación polos distintos organismos.
 • Solicitar asesoramento a persoas expertas sobre os temas considerados de interese xeral.

Ó largo do ano desenvólvense charlas e cursos seguindo as indicacións dos socios

 • Dirección: 32720 – Pardeconde, Esgos (Ourense)
 • Dirección: 32720 Vilar de Ordelles – Esgos (Ourense)

A asociación cultural «O rezomilo» constituíuse no verán de 2001, fixando a súa sede social en Vilar (Esgos).

Dende a súa creación os seus fins son os seguintes:

 • Promoción cultural, social, económica e laboral da muller do medio rural.
 • Promoción da igualdade entre homes e mulleres.
 • Atención e axuda ás persoas da terceira idade.
 • Promoción de actividades formativas e culturais para mozos.
 • Atención especial ás persoas discapacitadas ou con algún tipo de minusvalía
 • Atender as necesidades sociais de cantos integran esta asociación, no referente a urbanismo, construcción de pistas e mantemento das existentes, saneamento, protección do medio ambiente, etc.
 • Esixir información detallada das obras a realizar na zona que abrangue esta asociación polos distintos organismos públicos
 • Solicitar asesoramento a persoas expertas sobre os temas considerados de interese xeral (urbanismo, vivenda, agricultura, medio ambiente, etc).

 

 • Dirección: 32720 – Esgos (Ourense)

Actividades periódicas:

 • Excursións: Anualmente realízanse 2 excursións, unha de duración superior a 1 día e outra de 1 so dí Os meses varían en función do lugar de destino.
 • Charlas informativas: Durante o ano son moitos os temas a tratar nas charlas que se realizan, na maioría dos casos son solicitadas polos veciños do Concello.
 • Cursos: O igual que ocurre coas charlas informativas, os cursos realízanse en función das peticións por parte dos veciños.