Parroquias e Poboacións

Coñece as Parroquias que conforman Concello de Esgos

O Concello de Esgos está composto polas Parroquias de Loña do Monte, Vilar de Ordelles, Sta Olaia, Triós, S. Pedro de Rocas, Sta María de Esgos e Os Pensos

Parroquia do Concello de Nogueira de Ramuín, arceprestazgo de Nogueira de Ramuín provincia e diócese de Ourense. Linda coas feligresías de Vilar de Cerreda e Rubiacos ao norte, a Loña e Rocas ao sur, os pensos e cerreda al este e Xermade ao oeste. Os seus habitantes agrúpansenas entidades de: Fondevila, a Igrexa, Raposas, Requeixo, Souto e Vilaouriz.

No 1610 o escultor Alonso Martínez realizou un retablo para a igrexa de San Salvador polo que recibiu 100 ducados.


Gomariz

Pertencente á parroquia de Loña do Monte, concello de Nogueira de Ramuín (Ourense) e dista 6,9 km da capital do concello.

Parroquia do Concello de Esgos, arceprestazgo de Pereiro, provincia e diócese de Ourense. Linda ao norte con Chaodarcas (concello de Pereiro de Aguiar), ao sur con San Xinés e San Lourenzo de Xiabal (concello de Paderne de Allariz), ao leste Santa Olaia de Esgos e ao oeste con San Xoán, San Martiño e Santa Marta (concello de Pereiro de Aguiar).

Conta coas entidades de: A Cabalgada, As Campiñas, Folgoso, A Granxa, Laioso, O Pinto, Ponte Pontón, Rebordiños e Vilar de Ordelles.

Dista 3 km da capital do municipio e comunícase pola comarcal 536, alanza unha altitude máxima de 447m e está bañada polo regato do Grañal.


 

As Achas

Situado ao carón da comarcal 536 entre os pobos de Tarreirigo e O Pino.

 

 

 

 


 

Cabalgada

Pertenece á parroquia de Vilar de Ordelles e dista 6 km da capital do concello.

 


 

As Campinas

Pertencente á parroquia de Vilar de Ordelles e dista 5,1 km da capital do concello.


 

Laioso

Pertence á parroquia de Vilar de Oredelles, a 3,4 km da capital do concello.


 

A Granxa

Forma parte  do concello de Esgos e dista 2,9km da capital do Concello.


 

O Pinto

Pertence á parroquia de Vilar de Ordelles e dista 3,2 km da capital do concello

 


 

Portadosol

Pobo que separa os concellos de Esgos e Pereiro de Aguiar, a carón da comarcal 536


 

Rebordiños

Pertence  á Parroquia de vilar de Ordelles, no concello de Esgos e dista a 2,7 km da capital do concello.


 

As Vendas

Pertencente á parroquia de Vilar de Ordelles atravesado pola comarcal 536 e linda polo norte con Cabalgada, ao sur con Folgoso, ao oeste con Porta do Sol e ao leste con O Pinto.

 

Pertence ao arceprestazgo de Pereiro na provincia e diócese de Ourense lnda ao nortecoa parroquia de Santa María de esgos, ao sur coa de Zorelle no municipio de Maceda, coa de Niñodaguia de Xunqueira de Esparrañedo polo leste e polo oeste con Vilar de Ordelles.

Conta coas entidades de: Feirobal, Guimarás, A Lama, Quinta, Regueiro e Soutelo.

A parroquia está cruzada pola comarcal 536 e rega o seu solo pequenos regatos. A súa igrexa parroquial reuniu bos ornamentos e imaxes, sendo o seu retablo pintado polo ourensán Francisco Montero que fixo testamento en 1649, data na que o párroco non lle abonou os 14 ducados de contrato.


Feirobal

Pertence á parroquia de Santa Olaia de Esgos, a 1,6 km km da capital do concello.

 

 


Guimarás

Pertence á parroquia de Santa Olaia de Esgos, a 3,2 km km da capital do concello.

 

 

 

 

 

 


A Lama

Pertence á parroquia de Santa Olaia de Esgos, a 1 km da capital do concello.


Quinta

Pertence á parroquia de Santa Olaia de Esgos, a 1,8 km km da capital do concello.


Regueiro

Pertence á parroquia de Santa Olaia de Esgos, e é atravesada por un arroio e situdado entre Quinta e Sotelo.


Soutelo

Pertence á parroquia de Santa Olaia de Esgos, a 1,8 km km da capital do concello.

Parroquia do concello de Pereiro, azceprestazgo de Pereiro Provincia de Ourense, linda ao norte con Armariz, ao sur con Covas e Rocas, ai leste con Loña do Monte e ao oeste con Covas.

Conta coas entiades de Cachamaría, Malobligo, Outeiro, Pazo, Penedo, Sobrado, Triós e Lombaces.

Os seus principais accidentes xeográficos son o río Triós e o monte Tombo (642m)


Lobaces

Pertencente á parroquia de Triós, constade varios núcles pequenos que son: Lombaces, Reguenga, Grandínn e Casanova, distando 6,1 km da capital do concello.

 

Parroquia do Concello de Esgos arceprestazgo de Pereiro, provincia de Ourense, linda ao norte con Loña do Monte e triós, ao sur con Santa María de Esgos, ao leste con Os Pensos e Santa María de Esgos e ao oeste con Covas e Chaodarcas.

No ano 1928 está documentado outro incendio, un de tantos, pero neste caso reduce San Pedro de Rocas a un estado ruinoso. Co conxunto monástico nunha situación penosa, os feligreses qeu quedaban foron atendidos dende Santa María de Esgos.

Tómase a decisión de non restaurar a igrexa e edificar unha nova, máis sinxela, en Quinta do Monte. Alí, serán transaldadas as campás e contruirase un novo ceminterio. Pero ata 19335 os veciños do pobo máis próximo, A Cernada, poden sepultarse indistintamente en Rocas ou en Quinta.


Arcos

Pertence á parroquia de San Pedro de Rocas, a 4,1 km da capital do concello.

 


Cernada

Pertence á parroquia de San Pedro de Rocas, a 4,1 km da capital do concello.

 


Melón de Abaixo

Pertence á parroquia de San Pedro de Rocas, a 1,6 km da capital do concello.

 


Melón de Arriba

Pertence á parroquia de San Pedro de Rocas, a 2,7 km da capital do concello.


Quinta do Monte

Pertencente á parroquia de San Pedro de Rocas. Dista da capital do municipio 2,4 km e comunícase por carreteira local. Está atravesado polo regato de Pazos rexistra a sua máxima altitude no monte Outeiro.

Pertence ao arceprestazgo de Pereiro na provincia e diócese de Ourense. Linda polo norte coa parroquuia de Os Pensos, polo sur coa de Santa Olaia, polo leste con Xunqueira de Espadañedo e polo oeste con vilar de Ordelles.

As entidades do concello de esogos son: Cachamuíña, Calsomiro, Esgos (capital), Lampazas, Meiroá, Rebolar, tarreirigo e Touza.

O templo é do século XVI, posúe unha porta principal en arco de medio punto con moldura de bocel desde as ucheirassen capiteis. Sobre ela obsérvase o reloxo e unha boa espadaña.

En Esgos celébrase O San Vitor o 27 de agosto ou o derradeiro domingo do mesmo mes.


Cachamuiña

Pertence á parroquia de Santa María de Esgos, a 1 km km da capital do concello.


Calsomiro

Pertence á parroquia de Santa María de Esgos, a 0,6 km da capital do concello.


Lampazas

Pertence á parroquia de Sta María de Esgos, linda polo norte con Tarreirigo, ao sur con Rebordiños e Soutelo, ao oeste coas Achas e ao leste con Sta Olaia


A Meiroa

Lugar da parroquia e concello de Sta María de Esgos situado a 0,5km da capital do concello.


As Meiroas

Pertence á parroquia de Santa María de Esgos, a 3 km da capital do concello.

 


Rebolar

Pertence á parroquia de Santa María de Esgos, a 3 km da capital do concello.

Tarreirigo

Pertence á parroquia de Santa María de Esgos, e dista 1 km da capital do concello.


Touza

Pertence á parroquia de Santa María de Esgos, e dista 2,9 km da capital do concello.

 

Parroquia do arceprestazgo de Pereiro provincia e diócese de Ourense. Linda ao norte con Loña do Monte e Cerreda (concello de Nogueira de Ramuín), ao sur Sta. María de Esgos e Xunqueira de Espadañedo, ao leste Xunqueira de Espadañedo e ao oeste con Rocas e Loña do Monte.

Os seus habitantes están distribuidos nas entidades que pertencen ao concello de Esgos que son: Xaravedra, Os Pensos, A Casanova, Fondodevila e Pardeconde. Dista 5,5 km da capital do concello de esgos e 5,4 km do concello de Xunqueira de Espadañedo.

Por ela, transcurren os regatos de Covas de Andón e a Virxe do Monte, rexistrando a súa máxima altitude nos montes de Campo Airado (1154 m.) e Virxe do Monte (891m.)

O pobo dos Pensos dista 5,5 km da capital.


Casanova

Pertence á parroquia dos Pensos, no concello de Esgos (Ourense). Dista 4 km da capital do concello.


Fondo de Vila

Pertence á parroquia dos Pensos, no concello de Esgos (Ourense). Dista 4 km da capital do concello.


Pardeconde

Pertence á parroquia dos Pensos, no concello de Esgos (Ourense). Dista 6,9 km da capital do concello.


Xaravedra

Pertence á parroquia dos Pensos, no concello de Esgos (Ourense). Dista 6 km da capital do concello.