Asuntos Sociais

Coñeza os servizos de asuntos sociais

Os servicios sociais de atención primaria constituén o nivel máis próximo ó usuario e o seu ambiente familiar e social, desenvolven programas e prestan axudas favorecedoras da participación, e benestar social das persoas ou grupos dentro do seu contorno comunitario, especialmente daqueles que están ou corren o risco de estar en situación de carencia ou marxinación.

O Centro de Servicios Sociais do Concello de Esgos está ubicado no edificio da casa do Concello, situado na Praza de la Souteira s/n (Esgos).
O persoal da área de Servicios Sociais está composto por dúas traballadoras sociais e tres auxiliares de axuda no fogar.

Dende os Servicios Sociais do Concello de Esgos lévanse a cabo os seguintes programas:

 1. Programa de orientación, asesoramento e información.
 2. Programa de axuda no fogar
 3. Programa de inserción social.
 4. Programa de animación, prevención e cooperación social.
 5. Programa de aloxamento alternativo.
  • Programa de Educación Familiar.
  • Oficina municipal de Información Xuvenil
  • Programa de Teleasistencia domiciliaria.
  • Programa da Muller.
  • Programa Preescolar na casa.
 6. Programa «xantar na casa».
 7. Programa «Préstamo de axudas técnicas».
 8. Programa de igualdade e contra a violencia de xénero.

Contacte cos servizos de asuntos sociais

Teléfono

988 290 000

Fax

988 290 006

Dirección

Praza Souteira, s/n, 32720 Esgos

¿Precisas Axuda?

Póñase en contacto co Concello de Esgos dende a nosa páxina de contacto. Atenderémolo coa maior brevedade posible