Limpeza e desinfección (Covid-19)

A Agrupación de Voluntarios de Portección Civil deste Concello está a realizar tarefas de LIMPEZA e DESINFECCIÓN de puntos sensibles e lugares de pública concurrencia coma centro de saúde, farmacia, comercios de alimentación…

O GES DE MACEDA seguindo as recomendacións sanitarias desinfecta os exteriores das residencias de maiores da contorna, incluindo por suposto o Centro Residencial Tercera Edad Esgos.