CONSULTA CENSO ELECTORAL ELECCIÓNS PARLAMENTO GALEGO – 18 DE FEBREIRO DE 2024

Mario Rodríguez González, Alcalde do Concello de Esgos, pon en coñecemento das persoas interesadas que poderán dirixirse persoalmente ás oficinas municipais, co obxeto de comprobrar a súa inclusión nas listas electorais.

Esta exposición ó público realizarase do día 1 ao 8 de xaneiro de 2024. O que se pon en coñecemento das persoas que lles correspondera estar incluídas e que por algún erro non figuren, ou estean con datos erróneos.