Apertura da nova biblioteca municipal

O día 2 de novembro abrimos ao público a nova biblioteca municipal na vella palleira situada no centro de Esgos, que estaba en estado ruinoso e foi rehabilitada.

Tentouse manter a tipoloxía tradicional, sen modificar a imaxe, nin o volume nin os materiais tradicionais como muros de pedra, estrutura e carpintería de castiñeiro e tella de cerámica e se descubríu a aira de pedra que está fronte ás portas de entrada.

Nesta nova ubicación seguiremos prestando os mesmos servizos: préstamo de libros infantís e para adultos, conexión a internet gratuíta, ordenadores, impresión de documentos, prensa diaria, actividades de animación á lectura, etc e por suposto seguiremos sendo punto de encontro de veciños.