Obra de mellora de camiños municipais de acceso a parcelas agrícolas

O concello de ESGOS promoveu a obra “MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A PARCELAS AGRÍCOLAS 2020-2021 NO CONCELLO DE ESGOS” na que se mellorou a estrada municipal de acceso o núcleo de Vilar de Ordelles.

INVESTIMENTO: 25.524,95 €
IMPORTE DA AXUDA: 21.095,00 €

?

Esta axuda inclúese dentro da Medida 4.3 do PDR de Galicia 2014-2020. Plan Marco de Mellora de Camiños Municipais de Acceso a Parcelas Agrícolas 2020-2021, Cofinanciado co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER)