Axudas á escolarización 2023

Serán subvencionables os gastos derivados da adquisición de material escolar e complementario que sexa necesario como consecuencia da escolaridade no ciclo de educación infantil:

  • Material escolar funxible: cadernos, folios, cores, lapis, bolígrafos, cartafoles, tinta de impresora, libros…
  • Material complementario: regras, estoxo, mochilas.
  • Material deportivo: chándal, tenis, camisetas, calcetíns.
  • Roupa de abrigo e calzado.

A contía das axudas será de 90 euros por neno/a para os cursos de 4.º, 5.º e 6.º de educación infantil (3, 4 e 5 anos), por rigorosa orde de presentación, ata esgotar o crédito orzamentario asignado.