Mellora do saneamento no núcleo de A Pousa

O abeiro das subvencións aos concellos, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas á execución de obras de abastecemento, saneamento e depuración, financiadas no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, executouse a obra de “Mellora do saneamento no núcleo de A Pousa” ca finalidade de aumentar a rede existente e modernizar e aumentar a eficiencia e eficacia das instalacións actuais.