Apertura das piscinas municipais

Comunícase que as piscinas municipais estarán abertas a partir do 3 de xullo, en horario de 14:00 a 21:00 horas.
Dada a nova situación sanitaria provocada pola COVID-19 e a reducción obrigatoria do aforo terán preferencia no acceso á piscina pola seguinte orde:

  1. Os veciños empadroados con BONO
  2. Os residentes (2ª residencia) con BONO

Venda de entradas para o resto de usuarios según dispoñibilidade de aforo.
Os interesados nos BONOS deberán facer a súa reserva ata o 2 de xuño e a partir desta data non se farán máis bonos, salvo dispoñibilidade de aforo.

A reserva do BONO farase do seguinte xeito:

  • Presencialmente nas oficinas do Concello ou na biblioteca
  • Na sede electrónica: http://concelloesgos.sedelectronica.gal
  • No email [email protected]

Os prezos dos BONOS son os seguintes:

  • Menores de 10 anos: gratis, pero deberán reservar igualmente o bono.
  • De 11 a 17 anos: 10 € empadroados e 20 € residentes
  • De 18 a 65 anos: 15 € empadroados e 30 € residentes
  • Maiores de 65 anos: gratis para os empadroados pero teñen que reservar igualmente o bono e 30 € para os residentes

Tamén se contempla un desconto do 20% sobre os prezos anteriores para
familias.