Contacto

Póñase en contacto co Concello de Esgos

Dende o concello facilitámoslle aos nosos veciños, ou a calquer cidadán os medios necesarios para poñerse en contacto co Concello. Atenderemos as achegas na maior brevidade posible.

988 290 000

988 290 006

Praza da Souteira s/n, 32720 Esgos (Ourense)